Khách sạn Mường Thanh Quảng Trị

Khách sạn Mường Thanh Quảng Trị - công trình tiêu biểu của VCTEL

Cung cấp và lắp đặt hệ thống camera giám sát, hệ thống truyền hình, hệ thống wifi, mạng LAN cho công trình…

Bình luận qua Facebook