Khách sạn Mường Thanh Hà Tĩnh

Khách sạn Mường Thanh Hà Tĩnh - công trình tiêu biểu của VCTEL

Cung cấp và lắp đặt hệ thống đện nhẹ: hệ thống camera, hệ thống mạng LAN và wifi, hệ thống âm thanh và truyền hình…

Bình luận qua Facebook