Testimonial

Khách sạn Mường Thanh Quảng Trị - công trình tiêu biểu của VCTEL

Cung cấp và lắp đặt hệ thống camera giám sát, hệ thống truyền hình, hệ thống wifi, mạng LAN cho công trình…

Khách sạn Mường Thanh Hà Tĩnh - công trình tiêu biểu của VCTEL

Cung cấp và lắp đặt hệ thống đện nhẹ: hệ thống camera, hệ thống mạng LAN và wifi, hệ thống âm thanh và truyền hình…

Khách sạn Mường Thanh Quảng Nam vctel

Cung cấp lắp đặt hệ thống tổng đài, điện thoại, camera giám sát, mạng LAN, wifi, âm thanh, truyền hình…